Palvelut

Nosturit

Tarkastukset

Olemme nosturitarkastuksen asiantuntija. Tarkastustoiminta perustuu valtioneuvoston asetukseen 403/2008, joka velvoittaa haltijan tarkastamaan nosturit ja työvälineet käytöstä riippuen yleensä vähintään kerran vuodessa.

Tarkastamme kaikenlaiset nosturit, myös ilman vuosisopimusta.

Huollot

Otamme huollossa huomioon laitteiden kunnon, käyttömäärän ja käyttöolosuhteet.

Korjaukset

Korjaamme tarkastuksissa havaitut puutteet. Äkillisissä vikatilanteissa teemme korjaukset asiakkaan kanssa sovitun aikataulun mukaan.

Asennukset

Asennamme uusia nostureita nosturivalmistajien lukuun. Teemme myös teollisuusnostureiden siirrot ja muut suurempia muutoksia vaativat työt.

Tarkastustyypit

Määräaikaistarkastus tehdään vuoden välein ensimmäisestä käyttöönottotarkastuksesta tai käyttöönotosta lähtien.

Perusteellinen määräaikaistarkastus tehdään, kun lähestytään valmistajan määrittämiä nostolaitteen suunnittelurajoja tai viimeistään 10 vuoden kuluttua laitteen käyttöönotosta.

Koekäyttö suoritetaan nostolaitteen suurimmalla sallitulla kuormalla neljän vuoden välein. Koekäyttö tehdään määräaikaistarkastuksessa nostolaitteille, joiden ylikuormittuminen aiheuttaa kaatumisvaaran.

Käyttöönottotarkastus tehdään, kun laite otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön, siihen tehdään merkittäviä muutoksia, asennetaan uuteen paikkaan tai otetaan uudelleen käyttöön pitkän seisonta-ajan jälkeen.

Lisätietoja asetuksesta Finlexin sivuilta: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080403.

Nostoapuvälineet

Huollamme, korjaamme ja tarkastamme seuraavat nostoapuvälineet ja putoamissuojaimet:

  • ketjut ja komponentit
  • tarraimet
  • nostotaljat ja viputaljat
  • magneetit
  • päällysteraksit ja nostovyöt
  • putoamissuojaimet

NDT-tarkastus

Teemme magneettijauhetarkastuksia nostureihin ja metalliteollisuuden rakenteisiin. Menetelmä mahdollistaa tarkastukset lopputuotetta rikkomatta.

Teollisuuden koneiden kunnossapito

Suoritamme teollisuuden koneiden huollot ja korjaukset, kuten öljyjen ja rasvojen vaihdot, nippojen rasvauksen sekä suodattimien ja tiivisteiden vaihdot. Laajan kumppaniverkostomme kautta onnistuvat erikoisemmatkin kunnossapidon toimenpiteet.

Toiminta-alueemme

Palvelemme: Kuopio, Joensuu, Savonlinna, Varkaus ja kutsusta koko Suomi.